Prinášame vám služby, ktoré kompletne zahŕňajú:

- Elektroinštalačné práce domov
- Elektroinštalačné práce bytov
- Rekonštrukcie aj starých elektroinštalácií
- Výmenu hliníkových vedení za medené
- Elektrické prípojky 
- Montáž bleskozvodov
- Bytové prístupové systémy 
- Dátové a tiež televízne rozvody
- Revízie
- Obhliadku
- Návrh
- Realizáciu
- Cenovú ponuka zdarma
- Dodanie materiálu za nákupné ceny